Rodzina Lechów

powiększ mapę
Zdjęć: 2

Historia rodziny Lechów

Czesław Lech pracował w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie przy ul. Sanguszki 1. Razem z żoną Heleną mieszkał na terenie zakładu. W czasie okupacji wytwórnia przeszła pod zarząd niemiecki, ale personel zasadniczo nie zmienił się. Polscy pracownicy, w tym Lech, walczyli z okupantem, drukując pieniądze dla Rządu RP na Uchodźstwie i dokumenty dla Armii Krajowej.

W 1941 roku przyszła na świat córka Heleny i Czesława, Maja. Latem 1943 roku Lechowie zamieścili w „Kurierze Warszawskim” ogłoszenie, że poszukują dla dziecka opiekunki. Zgłosiła się Helena Majewska (prawdziwe nazwisko Helena Tal), Żydówka z Zawichostu, której poprzednia kryjówka u rodziny Zalewskich została spalona. Lechowie domyślili się pochodzenia kobiety i nie tylko nie odmówili jej pracy i mieszkania, ale dbali o jej bezpieczeństwo. Dziewczyna pozostała u Lechów do powstania.

1 sierpnia 1944 roku na terenie drukarni powstała jednostka bojowa Armii Krajowej, której zadaniem było przejęcie gmachu. 26 sierpnia Czesław Lech objął dowództwo, zginął dwa dni później podczas ewakuacji. Został odznaczony Krzyżem Walecznych. Helena Lech z córką i Heleną Tal trafiły do Pruszkowa, a później do Piotrkowa Trybunalskiego. Helena Tal emigrowała po wojnie do Izraela.

Historie pomocy w okolicy

Bibliografia

  • Gutman Israel red. nacz., Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, Ratujący Żydów podczas Holocaustu