Żydzi ukrywający się po „aryjskiej stronie”

15 października 1941 r. w okupowanej Polsce wydano pierwsze rozporządzenie, w którym nazistowskie Niemcy – pod groźbą kary śmierci – zakazały Żydom opuszczania gett, a Polakom udzielania im jakiejkolwiek pomocy. W następnych miesiącach we wszystkich dystryktach Generalnego Gubernatorstwa wydane zostały akty prawne o zbliżonej treści. Determinowały one dalsze losy Żydów, którzy dotąd nie poddali się nakazowi przeprowadzki do getta lub podjęli ryzyko przedostania się na „aryjską stronę” po zamknięciu w getcie (o konsekwencjach niemieckiego rozporządzenia dla mieszkańców GG udzielających Żydom pomocy piszemy szczegółowo w opracowaniu poświęconym karze śmierci).

Największa fala ucieczek Żydów z gett nastąpiła w okresie poprzedzającym wysiedlenia, bądź zaraz po nich, czyli podczas Akcji „Reinhardt” w latach 1942–1943. Celem tej operacji było wymordowanie przez Niemców ludności żydowskiej z pięciu dystryktów GG (warszawskiego, radomskiego, krakowskiego, lubelskiego i galicyjskiego, później także z okręgu białostockiego). Wysiedlenie oznaczało deportację mieszkańców gett do ośrodków zagłady lub mordowanie części z nich na miejscu. Żydzi, aby przeżyć Zagładę, musieli ukryć się po „aryjskiej stronie” lub zmienić swoją tożsamość.

W niniejszej zakładce tematycznej szczegółowo i wieloaspektowo omawiamy doświadczenie Żydów ukrywających się po „aryjskiej stronie” podczas okupacji niemieckiej w Polsce (1939–1945). W opracowaniach autorstwa badaczy i badaczek z różnych dyscyplin, przedstawiamy tzw. strategie przetrwania Żydów, rodzaje i charakterystykę ich kryjówek, porównujemy warunki ukrywania się w miastach i na prowincji, przybliżamy historie indywidualne Żydów i związane z nimi pamiątki z kolekcji Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Wskazujemy także na trwałe ślady Zagłady we współczesnej kulturze polskiej oraz przybliżamy prowadzone aktualnie prace badawcze nad zachowanymi kryjówkami.