O sprawiedliwych

Sprawiedliwi wśród Narodów Świata to osoby, które w czasie II wojny światowej bezinteresownie udzielały pomocy Żydom eksterminowanym przez nazistowskie Niemcy. „Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat” głosi sentencja z Talmudu, która wybijana jest na medalu przyznawanym Sprawiedliwym.

Medal Yad Vashem w dłoni Wacława Nowińskiego

Kim są Sprawiedliwi?

Sprawiedliwi wśród Narodów Świata to osoby nieżydowskiego pochodzenia, które za pomoc okazaną Żydom podczas II wojny światowej otrzymały odznaczenie honorowe przyznawane przez państwo Izrael.

Yad Vashem

Instytut Yad Vashem

O przyznaniu honorowego tytułu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata decyduje Instytut Yad Vashem w Jerozolimie.

Kryjowka w domu Janusza Urzykowskiego, rys. Pola Dwurnik

Żydzi w ukryciu

Od 1940 roku na terenach okupowanej Polski Niemcy zakładali getta – zamknięte dzielnice dla Żydów. W 1942 roku rozpoczęli likwidację gett i masowe wywózki ludności żydowskiej do obozów śmierci. Skazani za zagładę Żydzi, by przeżyć, musieli się ukrywać.

Irena Sendlerowa

Irena Sendlerowa

Rok 2018 został ustanowiony Rokiem Ireny Sendlerowej.

Rolf Alexander Syversen z żoną i synem

Sprawiedliwi na świecie

W ramach cyklu artykułów przybliżamy historię pomocy udzielanej Żydom w Belgii, Danii, Francji, Holandii, Niemczech i Ukrainie wraz z historycznym kontekstem okupacji niemieckiej w tych krajach.

Chiune Sugihara (1900–1986)

Dyplomaci ratujący Żydów

Podczas II wojny światowej wielu ambasadorów, konsulów i pracowników misji dyplomatycznych wykorzystało swoją szczególną pozycję, immunitet i dostępne środki, aby ocalić Żydów od Zagłady.

Władysław Bartoszewski sadzi drzewko Żegoty w Ogrodzie Sprawiedliwych Yad Vashem

Rada Pomocy Żydom „Żegota”

Była jedyną w okupowanej Europie wspieraną przez Państwo instytucją powołaną w celu ratowania Żydów. Czytaj m.in. o historii Rady, jej strukturze, mechanizmach działania, pamiątkach ze zbiorów Muzeum POLIN.

Władysław Bartoszewski

Autorytety o Sprawiedliwych

Zachęcamy do lektury artykułów naukowych i publicystycznych o Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, autorów takich jak prof. Władysław Bartoszewski, prof. Jacek Leociak, prof. Jan Grabowski, Konstanty Gebert czy rabin Michael Schudrich.

Obwieszczenie władz niemieckich przewidujące karę śmierci za udzielania pomocy Żydom

Kara śmierci za udzielanie pomocy Żydom

Liczba Polek i Polaków ratujących Żydów podczas Zagłady, których dotknęła najcięższa z niemieckich represji, nie została dotychczas precyzyjnie określona. Poznaj wybrane historie.