Majda Aleksander Józef

powiększ mapę

Historia pomocy - Majda Aleksander Józef

Aleksander Majda już jako student Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego żywo protestował przeciwko „gettu ławkowemu” i innym formom ataków skierowanych przeciwko studentom pochodzenia żydowskiego.

W czasie okupacji  kontynuował studia uczęszczając na tajne zajęcia. Pełnił już wtedy obowiązki hospitanta Zakładu Anatomii Patologicznej Szpitala Dzieciątka Jezus i pracował w Klinice Chirurgicznej prof. Wojciechowskiego. W kwietniu 1942 r. ożenił się i przeprowadził wraz z żoną na Sadybę – Czerniaków. Kilka miesięcy później wstąpił do Armii Krajowej.

Zaangażował się także w organizację pomocy dla znajomych Żydów – ukrywał zbiegłych z getta warszawskiego i pomagał im zdobyć fałszywe dokumenty umożliwiające przetrwanie pod przybranymi nazwiskami. Jerzy Szwarcwald, kolega Aleksandra,  zbiegł z getta w sierpniu 1942 r. wraz z żoną Anielą Pauliną. Odnalazł Majdę, który pomimo grożącego mu niebezpieczeństwa, dał Jerzemu klucze do swojego mieszkania i umożliwił ukrycie się do czasu zdobycia dokumentów. Podobnie było w przypadku Reginy Rosshandler i małżeństwa Turbowiczów. Nawet gdy uciekinierzy nie przebywali już w jego mieszkaniu, Aleksander Majda nadal odwiedzał ich i wspierał.

Po wojnie ocaleni opuścili Polskę. Małżeństwo Turbowiczów wyemigrowało do Stanów Zjednoczonych, Regina Rosshandler do Wielkiej Brytanii, Jerzy Szwarcwald do Australii. Wszyscy przez wiele lat utrzymywali kontakt z Aleksandrem, który został w Polsce uznanym profesorem medycyny.

Historie pomocy w okolicy

Bibliografia

  • Bartoszewski Władysław, Lewinówna Zofia, Ten jest z ojczyzny mojej
    Publikacja ta składa się z 3 części: zarysu monograficznego problematyki pomocy Żydom; zbioru wydanych dokumentów niemieckich i polskich dotyczących losu Żydów oraz pomocy Żydom; zbioru relacji powojennych Polaków i Żydów dotyczących pomocy.
  • Andrzej Danysz, Wiesława Granowska, Ewa Orlikowska-Krasnowolska red., Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego – Powstanie Warszawskie i medycyna
  • Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, 349 2005