Baran Bolesław

powiększ mapę

Historia Bolesława Barana

Bolesław Baran mieszkał podczas wojny w Krakowie, gdzie pracował jako urzędnik w magistracie. Wykorzystał swoje możliwości służbowe do wyrobienia fałszywych kenkart i kart żywnościowych osobom pochodzenia żydowskiego. Z jego pomocy skorzystały między innymi Józefa Singer i aktorka Janina Wernicz.

22 listopada 1981 Instytut Yad Vashem w Jerozolimie uhonorował Bolesława Barana tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata.

Więcej

Bibliografia

  • Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  • Grynberg Michał, Księga Sprawiedliwych

    Leksykon uwzględnia historie Polaków uhonorowanych tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w latach 19631989. Wykaz haseł poprzedza przedmowa Icchaka Arada oraz Chaima Chefera Sprawiedliwi świata.