Rodzina Klubów

powiększ mapę
Zdjęć : 4

Historia rodziny Klubów

Bronisława i Stanisław Klubowie wraz z córką Heleną mieszkali w Kamyku. Ich dom od 1941 r. stanowił centrum pomocy Żydom z całej okolicy. Klubowie udzielali wsparcia wszystkim, którzy nie trafili do getta w Bochni.

Nastoletnia Helena dostarczała do leśnych kryjówek żywność i leki, przenosiła korespondencję, przekazywała informacje.

Państwo Klubowie przechowywali u siebie troje Żydów, mieszkających do niedawna w okolicy. Byli to Mosze Landwir, sprzedawca bydła z Kamyka, Irena Rajs, córka masarza z Łapanowa oraz Franciszka, córka młynarza z Nieznanowic.

Niestety, w wyniku denuncjacji, 4 grudnia 1943 r. zjawiła się u nich niemiecka policja. W czasie rewizji odnaleziono ukrywających się Żydów, którzy zostali rozstrzelani. Stanisława Klubę aresztowano, osadzono w więzieniu, a następnie rozstrzelano za „sprzyjanie Żydom przez udzielanie im schronienia”.

Mimo tych dramatycznych wydarzeń Helena wraz z matką nie zaprzestały udzielania pomocy ukrywającym się w lesie Żydom.

Bibliografia

  • Dobrosielski Paweł, Wywiad z Heleną Sotołą, Łapanów 17.08.2007
  • Gutman Israel red. nacz., Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, Ratujący Żydów podczas Holocaustu