Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


 • Biberstein A., Zagłada Żydów w Krakowie Kraków
 • Bielawski Wacław, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom Warszawa
 • Bielski Mieczysław, Generał Brygady Dr Jan Kołłątaj-Srzednicki (1883-1944). Żołnierz, lekarz, komendant Centrum Wyszkolenia Sanitarnego Toruń
 • Bikont Anna, Sendlerowa. W ukryciu Warszawa
 • Blatt, T., Ucieczka z Sobiboru Warszawa
 • Borowicz Izabella red., Polskie podziemie polityczne wobec zagłady Żydów w czasie okupacji niemieckiej: referaty z sesji Warszawa

  Referaty z konferencji dotyczące pomocy Żydom świadczonej przez różne ugrupowania polityczne polskiego podziemia.

 • Brandt-Golecka Barbara, Broczek Tomasz, Langner-Matuszczyk Hanna, Aby pamięć przetrwała. Pracownicy i studenci Politechniki Wrocławskiej, którzy przeszli przez niemieckie obozy koncentracyjne i zagłady 1939-1945 w przygotowaniu do druku
 • Burlikowski Jan, Kronika miasta Brzeska: 1385-1944 Brzesko
 • Chwalba Andrzej, Kraków w latach 1939-1945 Kraków
 • Cobel-Tokarska Marta, Bezludna wyspa, nora, grób. Wojenne kryjówki Żydów w okupowanej Polsce Warszawa

  Autorka opisała podziemny świat, gdzie sekretne życie prowadziły podczas okupacji hitlerowskiej tysiące Żydów. Opowiada o zawieszonych między istnieniem a nieistnieniem miejscach: kryjówkach czasowych, długoterminowych, samotnych i grupowych oraz o schronieniach samodzielnych i wspomaganych.