Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 

 • Bielawski Wacław, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1987
 • Bielski Mieczysław, Generał Brygady Dr Jan Kołłątaj-Srzednicki (1883-1944). Żołnierz, lekarz, komendant Centrum Wyszkolenia Sanitarnego, Toruń2012
 • Bikont Anna, Sendlerowa. W ukryciu, Warszawa2017
 • Blatt, T., Ucieczka z Sobiboru, Warszawa2010
 • Borowicz Izabella red., Polskie podziemie polityczne wobec zagłady Żydów w czasie okupacji niemieckiej: referaty z sesji, Warszawa1988

  Referaty z konferencji dotyczące pomocy Żydom świadczonej przez różne ugrupowania polityczne polskiego podziemia.

 • Brandt-Golecka Barbara, Broczek Tomasz, Langner-Matuszczyk Hanna, Aby pamięć przetrwała. Pracownicy i studenci Politechniki Wrocławskiej, którzy przeszli przez niemieckie obozy koncentracyjne i zagłady 1939–1945, Wrocław2018
 • Burlikowski Jan, Kronika miasta Brzeska: 1385-1944, Brzesko2015
 • Chwalba Andrzej, Kraków w latach 1939-1945, Kraków 2002
 • Cobel-Tokarska Marta, Bezludna wyspa, nora, grób. Wojenne kryjówki Żydów w okupowanej Polsce, Warszawa2012

  Autorka opisała podziemny świat, gdzie sekretne życie prowadziły podczas okupacji hitlerowskiej tysiące Żydów. Opowiada o zawieszonych między istnieniem a nieistnieniem miejscach: kryjówkach czasowych, długoterminowych, samotnych i grupowych oraz o schronieniach samodzielnych i wspomaganych. 

 • Czerpak Stanisław, Kaniowa Maria, Kozanecki Andrzej, O ludziach i sprawie. Wspomnienia działaczy PPR z Krakowskiego (lata okupacji hitlerowskiej), Kraków1964