Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 

 • Eliyahu Jones, Żydzi Lwowa w okresie okupacji 1939-1945, Łódź1999

  Książka dotyczy getta lwowskiego oraz obozu janowskiego, niemniej w jednym rozdziale, zatytułowanym „Ci, którzy oddali duszę swoją ratując Żydów” autor zbiera i opisuje wszystkie przypadki ratowania Żydów przez Polaków i Ukraińców na terenie Lwowa i okolic. Inny rozdział poświęcony jest działalności lwowskiego oddziału Rady Pomocy Żydom.

 • Encyklopedia Muzeum Dulag 121, Lipiński Eryk – noszowy w obozie Dulag 121
 • Engelking Barbara, Grabowski Jan (oprac.), Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, t. 2, Warszawa2018
 • Engelking Barbara, Grabowski Jan (oprac.), Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, t. 1, Warszawa2018
 • Engelking Barbara, Leociak Jacek, Żydzi w powstańczej Warszawie, Warszawa2009

  Autorzy zebrali cały rozproszony materiał archiwalny w Polsce i w Izraelu na temat udziału Żydów w powstaniu warszawskim. Dotarli do wielu nieznanych dotąd relacji, zgromadzili większość znanej literatury. Starannie zrekonstruowali fakty oraz zweryfikowali relacje i zeznania.

 • Engelking Barbara, Leociak Jacek, Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście, Warszawa2001

  Publikacja, w której w pieczołowity sposób zrekonstruowano nieistniejącą przestrzeń dzielnicy żydowskiej w Warszawie. Autorzy kładą nacisk przede wszystkim na opis życia codziennego getta.

 • Engelking Barbara, Leociak Jacek, Libionka Dariusz i in., Zagłada Żydów Studia i Materiały, nr 4, Warszawa2008

  Libionka Dariusz, Polskie piśmiennictwo na temat zorganizowanej i indywidualnej pomocy Żydom (1945-2008)

 • Engelking Barbara, Leociak Jacek, Libionka Dariusz red., Prowincja noc. Życie i zagłada Żydów w dystrykcie warszawskim, Warszawa2007

  Melchior Małgorzata, Uciekinierzy z gett po „stronie aryjskiej” na prowincji dystryktu warszawskiego – sposoby przetrwania. Omówienie różnych sposobów przetrwania Żydów po „aryjskiej stronie” na prowincji, m.in. o pomocy Polaków.

 • Engelking Barbara opr., „Sny chociaż mamy wspaniałe”, Warszawa2016

  Na książkę składają się cztery dzienniki, napisane przez Adama Kamiennego, Elego Goldsztejna, Chajcię Goldsztejn z domu Bursztyn i Brandlę Siekierkę z okolic Mińska Mazowieckiego. Ukrywali się oni zarówno wśród Polaków, jak i przed Polakami. Mimo nieszczęść wykazywali się energią, by ratować siebie i bliskich.