Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


 • Borowicz Izabella red., Polskie podziemie polityczne wobec zagłady Żydów w czasie okupacji niemieckiej: referaty z sesji Warszawa

  Referaty z konferencji dotyczące pomocy Żydom świadczonej przez różne ugrupowania polityczne polskiego podziemia.

 • Engelking Barbara, Leociak Jacek, Libionka Dariusz red., Prowincja noc. Życie i zagłada Żydów w dystrykcie warszawskim Warszawa

  Melchior Małgorzata, Uciekinierzy z gett po „stronie aryjskiej” na prowincji dystryktu warszawskiego – sposoby przetrwania. Omówienie różnych sposobów przetrwania Żydów po „aryjskiej stronie” na prowincji, m.in. o pomocy Polaków.

 • Gajowniczek Jolanta, Pomoc udzielana Żydom przez Polaków w okresie okupacji hitlerowskiej: materiały do bibliografii: piśmiennictwo polskie Warszawa

  Wydawnictwo Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, broszura 30-stronicowa zawierająca bibliografię.

 • Hartman John J., Krochmal Jacek, Pamiętam każdy dzień… Losy Żydów przemyskich podczas II wojny światowej Przemyśl
 • Korboński Stefan, Polacy, Żydzi i holokaust Warszawa
 • Łubczyk Grzegorz, Polski Wallenberg. Rzecz o Henryku Sławiku Warszawa

  Henryk Sławik - "polski Wallenberg" - podczas II wojny światowej na Węgrzech ocalił przed zagładą ponad pięć tysięcy polskich Żydów. Autor książki - na podstawie dokumentów, relacji i wspomnień bezpośrednich świadków, a także bogatego zbioru zdjęć - przybliża postać i czyny Sprawiedliwego.

 • Łuczak Czesław, Polityka ludnościowa i ekonomiczna hitlerowskich Niemiec w okupowanej Polsce Poznań
 • Madajczyk Czesław, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce Warszawa
 • Madaj Karol, Żuławnik Małgorzata, Proboszcz getta Warszawa

  Zasadnicza część książki dotyczy ostatniego okresu życia księdza Marcelego Godlewskiego, proboszcza kościoła Wszystkich Świętych w getcie warszawskim. Opisano działalność kapłana w latach 1939-1945, która po latach zakończyła się przyznaniem ks. Godlewskiemu tytułu Sprawiedliwego wśród Narodów Świata.

 • Rączy Elżbieta, Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej na Rzeszowszczyźnie 1939-1945 Rzeszów

  Publikacja zawiera zarys monograficzny zagadnienia pomocy Polaków dla Żydów na Rzeszowszczyźnie oraz zbiór relacji Polaków (zeznania przed Główną Komisją Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce) i Żydów (z Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego i Archiwum Yad Vashem); w aneksie lista mieszkańców Rzeszowszczyzny odznaczonych medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata oraz lista Polaków, którzy ratowali Żydów, ale nie zostali odznaczeni; zaznaczono represjonowanych i zabitych za pomoc Żydom.