Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 

 • Paldiel Mordecai, The Path of the Righteous: Gentile Rescuers of Jews during the Holocaust, New York 1993
 • Paulsson Gunnar S., Utajone miasto. Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy (1940-1945), Kraków 2007

  Opis zjawiska ukrywania się Żydów w Warszawie, m.in. fragmenty o pomocy Polaków.

 • Paulsson Gunnar S., Secret City: The Hidden Jews of Warsaw, 1940-1945, New Haven, CT; London2002
 • Piasecki Waldemar, Jan Karski. Jedno życie. Kompletna opowieść, t.1: Madagaskar, Warszawa2015
 • Piasecki Waldemar, Jan Karski. Jedno życie. Kompletna opowieść, t.3: Manhattan, Warszawa2019
 • Piasecki Waldemar, Jan Karski. Jedno życie. Kompletna opowieść, t.2: Inferno, Warszawa2017
 • Pilichowski Czesław red., Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945, Warszawa1979
 • Piórkowska Małgorzata, Sprawiedliwi i Ocaleni. Mieszkańcy Węgrowa i okolic, pomagający Żydom w latach okupacji hitlerowskiej, Węgrów2012
 • Poznańska Paulina, Miller Wiktoria (koordynacja projektu), Obojętność boli. Scenariusze edukacyjne o Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, Wrocław2010
 • Prekerowa Teresa, Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom w Warszawie 1942-1945, Warszawa1982

  Monografia Rady Pomocy Żydom, organizacji działającej podczas wojny przy podziemnej Delegaturze Rządu na Kraj, zajmującej się niesieniem pomocy Żydom, zwłaszcza ukrywającym się „po aryjskiej stronie”.