Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


 • Bikont Anna, Sendlerowa. W ukryciu Warszawa
 • Czubiński Antoni, Stronnictwo Demokratyczne 1937-1989. Zarys dziejów Poznań
 • Dunin-Wąsowicz Krzysztof red., Społeczeństwo polskie wobec martyrologii i walki Żydów w latach II wojny światowej Warszawa

  Referaty z konferencji dotyczące pomocy Żydom świadczonej przez różne ugrupowania polityczne polskiego podziemia.

 • Gliński Jan Bohdan, Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów – ofiar drugiej wojny światowej Wrocław
 • Gołębiowska Maria, Szpital Anny Marii w Łodzi. Zasługi dla pediatrii Łódź
 • Lanzmann Claude, Shoah Koszalin
 • Michalska Hanna, Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej Warszawa
 • Nalewajko-Kulikov Joanna, Strategie przetrwania: Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy Warszawa

  Książka szeroko omawiająca różne aspekty ukrywania się w Warszawie; rozdział poświęcono pomocy Polaków: zorganizowanej i indywidualnej.

 • Oliner Pearl M., Saving the Forsaken. Religious Culture and the Rescue of Jews in Nazi Europe Yale
 • Paulsson Gunnar S., Secret City: The Hidden Jews of Warsaw, 1940-1945 New Haven, CT; London