Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 

 • Samsonowska Krystyna, Wyznaniowe gminy żydowskie i ich społeczności w województwie krakowskim (1918-1939), Kraków2016
 • Samsonowska Krystyna, Wyznaniowe gminy żydowskie i ich społeczności w województwie krakowskim (1918-1939), Kraków2005
 • Sieradzki Makary, Życie bez chorób, Warszawa1984
 • Sitarek Adam, Trębacz Michał, Wiatr Ewa red., Zagłada Żydów na polskiej prowincji, Łódź2012

  Tom studiów zawiera teksty nadesłane na konferencję naukową „»Nie masz już żydowskich miasteczek…« Zagłada Żydów na polskiej prowincji. Ofiary. Sprawcy. Świadkowie”, zorganizowaną w 2011 roku w Łodzi staraniem Instytutu Pamięci Narodowej oraz Uniwersytetu Łódzkiego.

 • Słomczyński Adam, Dom ks. Boduena 1939-1945, Warszawa1975

  Historia domu sierot ks. Boduena w Warszawie, gdzie w czasie wojny ukrywano żydowskie dzieci.

 • Socol Stanley S., Polish biographical dictionary, U.S.1992
 • Spector Shmuel, Wigoder Geoffrey red., Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, New York2001
 • Stanisław Gombiński (Jan Mawult); wstęp i oprac. Marta Janczewska, Wspomnienia policjanta z warszawskiego getta, Warszawa2010
 • Stola Dariusz, Nadzieja i Zagłada. Ignacy Schwarzbart – żydowski przedstawiciel w Radzie Narodowej RP (1940–1945), Warszawa1995
 • Stromenger Aleksander, Człowiek z zakalcem, Warszawa1970