Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


  • Gilbert Martin, The Righteous Heroes of the Holocaust New York
  • Gilbert Martin, The Holocaust. A History of the Jews of Europe During the Second World War New York
  • Gładyś B., Mińsk Mazowiecki. Z dziejów społeczności żydowskiej Warszawa,
  • Gliński Jan Bohdan, Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów – ofiar drugiej wojny światowej Wrocław
  • Gogola Jerzy (red.), Świadek miłości Boga i człowieka Kraków
  • Gołąb M. (oprac.), Artur Nacht-Samborski 1898–1974 Poznań
  • Gołębiowska Maria, Szpital Anny Marii w Łodzi. Zasługi dla pediatrii Łódź
  • Gontarek A., Judenrein. Bez Żydów. Żydzi mińscy w czasie wojny i po jej zakończeniu Mińsk Mazowiecki,
  • Grabowski Jan opr., „Szczęście jest posiadać dom pod ziemią” Warszawa

    Na książkę składają się relacje Chai Rosenblatt, Rywki Schenker i Melanii Weissenberg. Chaja i Rywka spisały własne wspomnienia wkrótce po wojnie, a Melania prowadziła swój zapis na bieżąco, od wiosny 1942 do stycznia 1945 r. Teksty te łączą się i uzupełniają na wiele sposobów oraz na wielu płaszczyznach.

  • Grądzka-Rejak Martyna, Namysło Aleksandra (red.), Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej Warszawa