Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 

 • Arczyński Marek, Balcerak Wiesław, Kryptonim "Żegota". Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom 1942-1945, Mińsk-Toronto-Warszawa 2009
 • Arczyński Marek, Balcerak Wiesław, Kryptonim "Żegota". Z dziejów pomocy Żydom w Polsce 1939-1945, Warszawa1983

  Marek Arczyński był działaczem Rady Pomocy Żydom „Żegoty”. Praca ta ma formalnie charakter opracowania naukowego, w istocie można ją zakwalifikować jako wspomnienia Arczyńskiego.

 • Avraham Milgram ed., The Encyclopedia of the Righteous Among the Nations, Jerusalem
 • Bartoszewski Władysław, Lewinówna Zofia, Ten jest z ojczyzny mojej, Warszawa2007

  Publikacja ta składa się z 3 części: zarysu monograficznego problematyki pomocy Żydom; zbioru wydanych dokumentów niemieckich i polskich dotyczących losu Żydów oraz pomocy Żydom; zbioru relacji powojennych Polaków i Żydów dotyczących pomocy.

 • Bartoszewski Władysław, Zając Marek red., O Żegocie. Relacja poufna sprzed pół wieku, Warszawa2013
 • Bauminger Arieh, The Righteous, Jerusalem 1983
 • Bauminger Arieh, The Righteous Among the Nations, Jerusalem1990

  Historie kilkunastu Sprawiedliwych z różnych krajów.

 • Bednarek Monika red., Krakowscy Sprawiedliwi. Motywy, postawy, przesłanie, Kraków2013
 • Berenstein Tatiana, Shmuel Krakowski red., Israel Gutman red. serii, The Encyclopedia of the Righteous Among the Nations. Rescuers of Jews during the Holocaust, Poland, Jerusalem2004

  Dwutomowe wydawnictwo zawiera krótkie biogramy Polaków odznaczonych medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

 • Biberstein A., Zagłada Żydów w Krakowie, Kraków2001