Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 

  • Fajkowski J., Religa J., Zbrodnie hitlerowskie na wsi polskiej 1939‒1945, Warszawa1981

     

  • Frącek Teresa RM, Zgromadzenie sióstr franciszkanek Rodziny Marii w latach 1939-1945, Warsaw 1981

    Historia Zgromadzenia franciszkanek w czasie okupacji, m.in. dot. ratowania dzieci żydowskich w klasztorach.

  • Franaszek Andrzej, Miłosz. Biografia, Kraków2011
  • Friedman Philip, Their Brothers’ Keepers. The Christian Heroes and Heroines who Helped the Oppressed Escape the Nazi Terror, New York 1957
  • Friszke Andrzej, Związek Harcerstwa Polskiego 1956-1963. Społeczna organizacja wychowawcza w systemie politycznym PRL, Warszawa2016