Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


  • Bielski Mieczysław, Generał Brygady Dr Jan Kołłątaj-Srzednicki (1883-1944). Żołnierz, lekarz, komendant Centrum Wyszkolenia Sanitarnego Toruń
  • Engelking Barbara, Leociak Jacek, Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście Warszawa

    Publikacja, w której w pieczołowity sposób zrekonstruowano nieistniejącą przestrzeń dzielnicy żydowskiej w Warszawie. Autorzy kładą nacisk przede wszystkim na opis życia codziennego getta.

  • Mariusz Urbanek, Genialni. Lwowska szkoła matematyczna Warszawa
  • Rogalewska Ewa, Getto białostockie. Doświadczenie Zagłady – świadectwa literatury i życia Białystok

    Monografia białostockiego getta ujmuje badany temat przez pryzmat człowieka doświadczającego Zagłady i świadectw literackich tego doświadczenia. Oprócz tego przeanalizowano w niej świadectwa osób ratujących Żydów, a także zeznania współsprawców zagłady białostockiego getta.