Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


 • Isakiewicz Elżbieta, Czerwony ołówek. O Polaku, który ocalił tysiące Żydów Warszawa

  Biografia Henryka Sławika, przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego do Spraw Opieki nad Polskimi Uchodźcami na Węgrzech, który uratował setki Żydów – uciekinierów z Polski.

 • Mazur Tadeusz, Tomaszewski Jerzy, Cierpienie i walka narodu polskiego Warszawa
 • Młynarczyk J.A., Piątkowski S., Cena poświęcenia. Zbrodnie na Polakach za pomoc udzielaną Żydom w rejonie Ciepielowa Kraków

   

 • Stromenger Aleksander, Człowiek z zakalcem Warszawa
 • Tonini Carla, Czas nienawiści i czas troski. Zofia Kossak-Szczucka – antysemitka, która ratowała Żydów Warszawa

  Biografia Zofii Kossak-Szczuckiej, inicjatorki powstania Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom w Warszawie, organizacji polskiej niosącej pomoc uciekinierom z gett.

 • Tucholski Jędrzej, Cichociemni Wrocław