Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 

  • Chwalba Andrzej, Kraków w latach 1939-1945, Kraków 2002
  • Cobel-Tokarska Marta, Bezludna wyspa, nora, grób. Wojenne kryjówki Żydów w okupowanej Polsce, Warszawa2012

    Autorka opisała podziemny świat, gdzie sekretne życie prowadziły podczas okupacji hitlerowskiej tysiące Żydów. Opowiada o zawieszonych między istnieniem a nieistnieniem miejscach: kryjówkach czasowych, długoterminowych, samotnych i grupowych oraz o schronieniach samodzielnych i wspomaganych. 

  • Czerpak Stanisław, Kaniowa Maria, Kozanecki Andrzej, O ludziach i sprawie. Wspomnienia działaczy PPR z Krakowskiego (lata okupacji hitlerowskiej), Kraków1964
  • Czubiński Antoni, Stronnictwo Demokratyczne 1937-1989. Zarys dziejów, Poznań1998