Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 

 • Bartoszewski Władysław, Lewinówna Zofia, Ten jest z ojczyzny mojej, Warszawa2007

  Publikacja ta składa się z 3 części: zarysu monograficznego problematyki pomocy Żydom; zbioru wydanych dokumentów niemieckich i polskich dotyczących losu Żydów oraz pomocy Żydom; zbioru relacji powojennych Polaków i Żydów dotyczących pomocy.

 • Bartoszewski Władysław, Zając Marek red., O Żegocie. Relacja poufna sprzed pół wieku, Warszawa2013
 • Bauminger Arieh, The Righteous Among the Nations, Jerusalem1990

  Historie kilkunastu Sprawiedliwych z różnych krajów.

 • Bauminger Arieh, The Righteous, Jerusalem 1983
 • Bednarek Monika red., Krakowscy Sprawiedliwi. Motywy, postawy, przesłanie, Kraków2013
 • Berenstein Tatiana, Shmuel Krakowski red., Israel Gutman red. serii, The Encyclopedia of the Righteous Among the Nations. Rescuers of Jews during the Holocaust, Poland, Jerusalem2004

  Dwutomowe wydawnictwo zawiera krótkie biogramy Polaków odznaczonych medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

 • Biberstein A., Zagłada Żydów w Krakowie, Kraków2001
 • Bielawski Wacław, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1987
 • Bielski Mieczysław, Generał Brygady Dr Jan Kołłątaj-Srzednicki (1883-1944). Żołnierz, lekarz, komendant Centrum Wyszkolenia Sanitarnego, Toruń2012
 • Bikont Anna, Sendlerowa. W ukryciu, Warszawa2017