Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


  • Cobel-Tokarska Marta, Bezludna wyspa, nora, grób. Wojenne kryjówki Żydów w okupowanej Polsce Warszawa

    Autorka opisała podziemny świat, gdzie sekretne życie prowadziły podczas okupacji hitlerowskiej tysiące Żydów. Opowiada o zawieszonych między istnieniem a nieistnieniem miejscach: kryjówkach czasowych, długoterminowych, samotnych i grupowych oraz o schronieniach samodzielnych i wspomaganych. 

  • Heska-Kwaśniewicz Krystyna, Braterstwo i służba. Rzecz o pisarstwie Aleksandra Kamińskiego Katowice