Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


 • Kac Daniel, Wilno Jerozolimą było – Rzecz o Abrahamie Sutzkeverze Sejny
 • Kunert Andrzej Krzysztof, Władysław Bartoszewski. Życie i twórczość Warszawa

  Biografia jednego z głównych działaczy Rady Pomocy Żydom.

 • Łubieński Tomasz, Wojna według Karskiego Warszawa
 • Machcewicz Paweł, Persak Krzysztof (red.), Wokół Jedwabnego t.1 (Studia), t.2 (Dokumenty) Warszawa
 • Puławski Adam, W obliczu Zagłady. Rząd RP na Uchodźstwie, Delegatura Rządu RP na Kraj, ZWZ-AK wobec deportacji Żydów do obozów zagłady (1941–1942) Lublin
 • Puławski Adam, Wobec „niespotykanego w dziejach mordu”. Rząd RP na uchodźstwie, Delegatura Rządu RP na Kraj, AK a eksterminacja ludności żydowskiej od „wielkiej akcji” do powstania w getcie warszawskim Chełm
 • Samsonowska K., Wyznaniowe gminy żydowskie i ich społeczności w województwie krakowskim (1918-1939) Kraków
 • Samsonowska Krystyna, Wyznaniowe gminy żydowskie i ich społeczności w województwie krakowskim (1918-1939) Kraków
 • Stanisław Gombiński (Jan Mawult); wstęp i oprac. Marta Janczewska, Wspomnienia policjanta z warszawskiego getta Warszawa
 • Tec Nechama, When the Light Pierced the Darkness. Christian Rescue of Jews in Nazi-Occupied Poland New York-Oxford

  Analiza motywów i sposobów pomocy Żydom świadczonej przez Polaków.