Edukacja

Chcielibyśmy, aby opowieści Sprawiedliwych wśród Narodów Świata i Ocalałych docierały do młodych ludzi. Słowa i historie bohaterów czasów niemieckiej okupacji pomagają poznawać znaną z podręczników historię, ale z perspektywy jednostek. Mogą także służyć kształtowaniu postaw obywatelskich, wrażliwości na cierpienie innych, otwartości na różnice kulturowe oraz przeciwdziałać antysemityzmowi i ksenofobii. W Muzeum POLIN organizujemy spotkania ze świadkami historii i warsztaty dla młodzieży, a nauczycielom i edukatorom udostępniamy materiały do wykorzystania podczas lekcji szkolnych.