Edukacja

Chcielibyśmy, aby opowieści Sprawiedliwych dotarły do młodych ludzi. Słowa i historie bohaterów czasów wojny mogą dziś służyć kształtowaniu postaw obywatelskich, wrażliwości na cierpienie innych, otwartości na różnice kulturowe oraz przeciwdziałać antysemityzmowi i ksenofobii. Organizujemy spotkania ze świadkami historii i warsztaty dla młodzieży, a nauczycielom i edukatorom udostępniamy materiały do wykorzystania podczas lekcji szkolnych. Pobierz scenariusze warsztatów i spacerów edukacyjnych, album z portretami Sprawiedliwych lub skorzystaj ze słownika pojęć dotyczących historii polskich Żydów.