Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


  • Blatt, T., Ucieczka z Sobiboru Warszawa
  • Kącki Franciszek, Udział księży i zakonnic w holokauście Żydów Warszawa

    Wbrew niezręcznemu tytułowi, książka ta dotyczy ratowania Żydów przez księży i zakonnice w Polsce w okresie okupacji

  • Paulsson Gunnar S., Utajone miasto. Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy (1940-1945) Kraków

    Opis zjawiska ukrywania się Żydów w Warszawie, m.in. fragmenty o pomocy Polaków.