Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 

  • Urbanek Bożena red., Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku, Warszawa 1996
  • Urbański Krzysztof, Zagłada Żydów w dystrykcie radomskim, Kraków2004