Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


  • Grądzka-Rejak Martyna, Namysło Aleksandra (red.), Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej Warszawa
  • Leociak Jacek, Ratowanie. Opowieści Polaków i Żydów Warszawa

    Bogato ilustrowana fotografiami praca analizuje wybrane świadectwa Ocalałych z Zagłady. Autor szereguje je według rodzajów motywacji, które kierowały Sprawiedliwymi, a następnie dokonuje wnikliwej charakterystyki narracji Polaków ze środowisk inteligenckich, którzy ratowali Żydów. Znaczną część publikacji zajmują  relacje Ocalałych.