Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 

 • Rączy Elżbieta, Sprawiedliwi wśród Narodów Świata: pomoc Polaków dla ludności żydowskiej w Małopolsce w latach 1939-1945, Kraków-Rzeszów 2008

  Tekst informatora wystawy napisany w języku polskim, angielskim i hebrajskim uzupełniono 31 zdjęciami archiwalnymi i współczesnymi. Ostatni rozdział publikacji poświęcono tragedii rodziny Ulmów z Markowej.

 • Rączy Elżbieta, Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej na Rzeszowszczyźnie 1939-1945, Rzeszów2008

  Publikacja zawiera zarys monograficzny zagadnienia pomocy Polaków dla Żydów na Rzeszowszczyźnie oraz zbiór relacji Polaków (zeznania przed Główną Komisją Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce) i Żydów (z Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego i Archiwum Yad Vashem); w aneksie lista mieszkańców Rzeszowszczyzny odznaczonych medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata oraz lista Polaków, którzy ratowali Żydów, ale nie zostali odznaczeni; zaznaczono represjonowanych i zabitych za pomoc Żydom.

 • Rączy Elżbieta, Witowicz Igor, Polacy ratujący Żydów na Rzeszowszczyźnie w latach 1939–1945, Rzeszów2011

  Album upamiętnia Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej. Większość prezentowanych fotografii opublikowano po raz pierwszy. Materiał archiwalny uzupełniono zdjęciami współczesnymi. Ukazują one głównie zachowane kryjówki i zabudowania, w których mieszkańcy regionu ukrywali ludność żydowską.

 • Rączy Elżbieta, Witowicz Igor oprac., Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej na Rzeszowszczyźnie w latach 1939-1945, Rzeszów2004
 • Rappak Wojciech, Polskie państwo, polscy obywatele, polscy Żydzi. Kilka refleksji o książce Adama Puławskiego Wobec „niespotykanego w dziejach mordu”2015
 • Rappak Wojciech, „Raport Karskiego” – kontrowersje i interpretacje2014
 • Red. A. Namysło, „Kto w takich czasach Żydów przechowuje?...”. Polacy niosący pomoc ludności żydowskiej w okresie okupacji niemieckiej, Warszawa2009
 • Rogalewska Ewa, Getto białostockie. Doświadczenie Zagłady – świadectwa literatury i życia, Białystok2013

  Monografia białostockiego getta ujmuje badany temat przez pryzmat człowieka doświadczającego Zagłady i świadectw literackich tego doświadczenia. Oprócz tego przeanalizowano w niej świadectwa osób ratujących Żydów, a także zeznania współsprawców zagłady białostockiego getta. 

 • Rowiński Aleksander, Zygielbojma śmierć i życie, Warszawa2000
 • Rudzka Maria, Zdążyć przed zachodem słońca, czyli wędrówka po Izbicy i okolicy, przewodnik., Izbica2003