Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 

  • Jezierski Zdzisław, Nieznane fakty z rzezi wołyńskiej. Pomoc medyczna na Kresach Wschodnich w lata 1943-44

    Materiał powstał na podstawie artykułu „Pomoc medyczna polskim ośrodkom samoobrony na Wołyniu w latach 1943-1944”, opublikowanego w piśmie „Lekarz Wojskowy” nr 1 z 2012 r.

  • Juszkiewicz Ryszard red., Those who Helped. Polish Rescuers of Jews During the Holocaust, Warszawa1997

    Wydawnictwo Głównej Komisji Badania Zbrodni Przeciw Narodowi Polskiemu i Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, zawierające listę Polaków, którzy zginęli za pomoc Żydom oraz listę polskich Sprawiedliwych z 31 grudnia 1996 r. W 1997 r. ukazał się tom 3; wcześniejsze tomy zawierają tę samą treść, natomiast podają dane aktualne we wcześniejszych latach.