Wrogość. Obojętność. Pomoc.

W trzech scenariuszach zajęć edukacyjnych analizujemy różnorodne postawy Polaków wobec Żydów podczas Zagłady. Zachęcamy do spojrzenia na historię z indywidualnej perspektywy, usłyszenia głosu jej uczestników i świadków. Mamy nadzieję, że w ten sposób pomożemy młodzieży nie tylko poznać fakty historyczne, ale uczyć się myśleć krytycznie, interpretować informacje, porównywać różne punkty widzenia, wyciągać wnioski. W naszym zamierzeniu warsztaty o Sprawiedliwych mają stać się punktem wyjścia do namysłu nad przeszłością i teraźniejszością, narzędziem rozumienia historii i własnych uwarunkowań.

Scenariusze mogą zostać wykorzystane w edukacji formalnej i nieformalnej, przez nauczycieli, edukatorów i trenerów zajmujących się edukacją historyczną i obywatelską. Przeznaczone są dla młodzieży powyżej 13 roku życia. Każdy z nich koncentruje się na innym obszarze problemowym i z różną intensywnością przygląda się zjawisku. Dlatego też warsztaty mogą zostać ułożone w cykl.

Autorki: dr Marta Dżoga, Karolina Dzięciołowska, Wiktoria Miller, Ewa Opawska

Ten projekt został realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.