Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


 • Bielawski Wacław, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom Warszawa
 • Bielski Mieczysław, Generał Brygady Dr Jan Kołłątaj-Srzednicki (1883-1944). Żołnierz, lekarz, komendant Centrum Wyszkolenia Sanitarnego Toruń
 • Bill Tammeus, Jacques Cukierkorn, They Were Just People: Stories of Rescue in Poland During the Holocaust Missouri
 • Blatt, T., Ucieczka z Sobiboru Warszawa
 • Borowicz Izabella red., Polskie podziemie polityczne wobec zagłady Żydów w czasie okupacji niemieckiej: referaty z sesji Warszawa

  Conference papers concerning the rescue of Jews attemped by some political parties of the Polish Underground.

 • Burlikowski Jan, Kronika miasta Brzeska: 1385-1944 Brzesko
 • Chwalba Andrzej, Kraków w latach 1939-1945 Kraków
 • Czerpak Stanisław, Kaniowa Maria, Kozanecki Andrzej, O ludziach i sprawie. Wspomnienia działaczy PPR z Krakowskiego (lata okupacji hitlerowskiej) Kraków
 • Czubiński Antoni, Stronnictwo Demokratyczne 1937-1989. Zarys dziejów Poznań
 • Dąbrowska Anna red., Światła w ciemności. Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Relacje Lublin