Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


 • Engelking Barbara, Grabowski Jan (oprac.), Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski t. 2 Warszawa
 • Engelking Barbara, Grabowski Jan (oprac.), Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski t. 1 Warszawa
 • Kalisz Michał, Dzieje społeczności żydowskiej powiatu gorlickiego podczas okupacji niemieckiej w latach 1939-1945 Rzeszów

  W publikacji po raz pierwszy opisano zagładę Żydów i złożone relacje polsko-żydowskie regionu gorlickiego w latach 1939–1945. Ukazano zarówno negatywne postawy Polaków wobec Żydów, jak i księży lub konspiratorów, którzy ryzykowali życiem, aby uratować od śmierci nieraz zupełnie obcych ludzi.

 • Kiryk Feliks red., Dzieje miasta Nowego Sącza Kraków
 • Kurek Ewa, Dzieci żydowskie w klasztorach. Udział żeńskich zgromadzeń zakonnych w akcji ratowania dzieci żydowskich w Polsce 1939-1945 Lublin

  Monografia zjawiska ukrywania dzieci żydowskich w klasztorach; w załączeniu relacje i listy oraz wykaz zgromadzeń zakonnych i klasztorów, w których ukrywano dzieci.

 • Łyskanowski Marcin, Stapiński Andrzej, Śródka Andrzej, Dzieje nauczania medycyny i farmacji w Warszawie (1789-1950) Warszawa
 • Malinowska Anna, Druga strona lustra. Dzieje kościoła Świętej Trójcy w Będzinie Będzin
 • Słomczyński Adam, Dom ks. Boduena 1939-1945 Warszawa

  Historia domu sierot ks. Boduena w Warszawie, gdzie w czasie wojny ukrywano żydowskie dzieci.