Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 

 • Machcewicz Paweł, Persak Krzysztof (red.), Wokół Jedwabnego, t.1 (Studia), t.2 (Dokumenty), Warszawa2002
 • Madajczyk Czesław, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, Warszawa1970
 • Madaj Karol, Żuławnik Małgorzata, Proboszcz getta, Warszawa2010

  Zasadnicza część książki dotyczy ostatniego okresu życia księdza Marcelego Godlewskiego, proboszcza kościoła Wszystkich Świętych w getcie warszawskim. Opisano działalność kapłana w latach 1939-1945, która po latach zakończyła się przyznaniem ks. Godlewskiemu tytułu Sprawiedliwego wśród Narodów Świata.

 • Malinowska Anna, Druga strona lustra. Dzieje kościoła Świętej Trójcy w Będzinie, Będzin2011
 • Mańko Sławomir, Litwin Weronika, Kraśnik. Szlak chasydzki, Warszawa2008
 • Mariusz Urbanek, Genialni. Lwowska szkoła matematyczna, Warszawa2014
 • Mayer Jack, Życie w słoiku. Ocalenie Ireny Sandler - jak nastolatki z Kansas odkryły i uratowały od zapomnienia polską bohaterkę Holocaustu, Warszawa2013
 • Mazur Grzegorz, Życie polityczne polskiego Lwowa 1918-1939, Kraków2007
 • Mazur Tadeusz, Tomaszewski Jerzy, Cierpienie i walka narodu polskiego, Warszawa 1958
 • Melchior Małgorzata, Zagłada a tożsamość: polscy Żydzi ocaleni na „aryjskich papierach”. Analiza doświadczenia biograficznego, Warszawa2004

  Analiza socjologiczna doświadczenia ukrywania się pod przybraną tożsamością; porusza również zagadnienia pomocy Polaków.