Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


  • Franaszek Andrzej, Miłosz. Biografia Kraków
  • Gładyś B., Mińsk Mazowiecki. Z dziejów społeczności żydowskiej Warszawa,
  • Mieczysław Wallis, Magdalena Gross Warszawa
  • Mieszkowska Anna, Matka dzieci Holocaustu: historia Ireny Sendlerowej Warszawa

    Opracowanie Anny Mieszkowskiej, poprzedzone słowem wstępnym Michała Głowińskiego, bazuje na bogatym archiwum Ireny Sendlerowej i jej wspomnieniach. W rozdziale „Głosy uratowanych dzieci” zamieszczono wypowiedzi Ocalałych, m. in. Elżbiety Ficowskiej, Piotra Ettingera, Katarzyny Meloch, Michała Głowińskiego.

  • Wrońska A. (red.), Marian Wnuk 1906–1967 Warszawa
  • Zieliński Jerzy, Matka Zagłębia Kraków