Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 

  • Nalewajko-Kulikov Joanna, Strategie przetrwania: Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy, Warszawa2004

    Książka szeroko omawiająca różne aspekty ukrywania się w Warszawie; rozdział poświęcono pomocy Polaków: zorganizowanej i indywidualnej.

  • Namysło Aleksandra red., Kto w takich czasach Żydów przechowuje?... Polacy niosący pomoc ludności żydowskiej w okresie okupacji niemieckiej, Warszawa2009

    Tom, powstały w ramach projektu naukowo-badawczego IPN „Polacy ratujący Żydów”, jest zbiorem kilkunastu opracowań. Ich autorzy przedstawili, często po raz pierwszy, historie mieszkańców miast i wsi różnych regionów Polski, którzy z narażeniem życia pomagali Żydom podczas okupacji niemieckiej.

  • Ney-Krwawicz Marek, Komenda Główna Armii Krajowej 1939–1945, Warszawa1990
  • Nycz Edwarda (red.), Aleksander Kamiński, działacz i uczony, Opole1993