Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 

 • Lanzmann Claude, Shoah, Koszalin1993
 • Leociak Jacek, Ratowanie. Opowieści Polaków i Żydów, Warszawa2010

  Bogato ilustrowana fotografiami praca analizuje wybrane świadectwa Ocalałych z Zagłady. Autor szereguje je według rodzajów motywacji, które kierowały Sprawiedliwymi, a następnie dokonuje wnikliwej charakterystyki narracji Polaków ze środowisk inteligenckich, którzy ratowali Żydów. Znaczną część publikacji zajmują  relacje Ocalałych.

 • Lewandowska Stanisława, Kryptonim „Legalizacja” 1939-1945, Warszawa1984

  Dot. wyrabiania fałszywych dokumentów tożsamości w czasie okupacji niemieckiej osobom zagrożonym represjami, m.in. Żydom.

 • Libionka Dariusz red., Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, Warszawa2004

  Libionka Dariusz, Polska ludność chrześcijańska wobec ekterminacji Żydów – dystrykt lubelski. Artykuł – referat na konferencji Instytutu Pamięci Narodowej, dotyczący całości zagadanienia zachowań ludności polskiej wobec Żydów, porusza m.in. kwestie pomocy Polaków wobec Żydów, klimatu panującego wokół pomagających oraz działalności Lubelsko-Zamojskiego Komitetu Niesienia Pomocy Żydom w Warszawie.

 • Libionka Dariusz, red. Żbikowski Andrzej, ZWZ-AK i Delegatura Rządu RP wobec eksterminacji Żydów polskich, Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939-1945. Studia i materiały, Warszawa2006