Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


  • Wyczańska Krystyna (oprac.). Florczak Zofi, Januszajtis-Poleciowa Danuta, Szole Rena (współprac.), Harcerki 1939-1945. Relacje – Pamiętniki Warszawa