Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 

  • Hartman John J., Krochmal Jacek, Pamiętam każdy dzień… Losy Żydów przemyskich podczas II wojny światowej, Przemyśl2002
  • Henel Yannick, Jan Karski: powieść, Kraków2009
  • Heska-Kwaśniewicz Krystyna, Braterstwo i służba. Rzecz o pisarstwie Aleksandra Kamińskiego, Katowice1998