Pomoc w czasach zagłady. Heroiczny czyn czy zwykły ludzki odruch?

Przedstawiamy materiały edukacyjne powstałe w oparciu o wyjątkową kolekcję świadectw Sprawiedliwych wśród Narodów Świata i Ocalałych z Zagłady. W projekcie „Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci” zgromadziliśmy już przeszło 450 wywiadów ze świadkami historii oraz ponad 800 opowieści o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków podczas Zagłady. Dzięki prezentowanym w pakiecie scenariuszom lekcji i pomocom dydaktycznym nauczyciele mogą przygotować lekcje z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze oraz na godzinę wychowawczą.

AUTORZY PAKIETU:
Scenariusze: Grzegorz Siwor
Wystawy i film: Karolina Dzięciołowska, Marta Dżoga, Klara Jackl, Joanna Król
Konsultacja metodyczna: Monika Koszyńska
Grafika: Waldemar Koralewski, PORTLAB

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.