Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 

 • Tec Nechama, Jewish Children: Between Protectors and Murderers, Washington D.C.2005
 • Tec Nechama, When the Light Pierced the Darkness. Christian Rescue of Jews in Nazi-Occupied Poland, New York-Oxford 1986

  Analiza motywów i sposobów pomocy Żydom świadczonej przez Polaków.

 • Tomaszewski Irene, Werbowski Tecia, Zegota: The Rescue of Jews in Wartime Poland, Montreal1994

  Historia Rady Pomocy Żydom i sylwetki jej działaczy.

 • Tonini Carla, Czas nienawiści i czas troski. Zofia Kossak-Szczucka – antysemitka, która ratowała Żydów, Warszawa2007

  Biografia Zofii Kossak-Szczuckiej, inicjatorki powstania Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom w Warszawie, organizacji polskiej niosącej pomoc uciekinierom z gett.

 • Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Wrocław2010