Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


 • Avraham Milgram ed., The Encyclopedia of the Righteous Among the Nations Jerusalem
 • Bartoszewski Władysław, Lewinówna Zofia, Ten jest z ojczyzny mojej

  Publikacja ta składa się z 3 części: zarysu monograficznego problematyki pomocy Żydom; zbioru wydanych dokumentów niemieckich i polskich dotyczących losu Żydów oraz pomocy Żydom; zbioru relacji powojennych Polaków i Żydów dotyczących pomocy.

 • Bauminger Arieh, The Righteous Jerusalem
 • Bauminger Arieh, The Righteous Among the Nations Jerusalem

  Historie kilkunastu Sprawiedliwych z różnych krajów.

 • Berenstein Tatiana, Shmuel Krakowski red., Israel Gutman red. serii, The Encyclopedia of the Righteous Among the Nations. Rescuers of Jews during the Holocaust, Poland Jerusalem

  Dwutomowe wydawnictwo zawiera krótkie biogramy Polaków odznaczonych medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

 • Friedman Philip, Their Brothers’ Keepers. The Christian Heroes and Heroines who Helped the Oppressed Escape the Nazi Terror New York
 • Gilbert Martin, The Holocaust. A History of the Jews of Europe During the Second World War New York
 • Gilbert Martin, The Righteous Heroes of the Holocaust New York
 • Grubowska Halina, Ta, która ratowała Żydów. Rzecz o Irenie Sendlerowej Warszawa

  Autorka, urodzona w 1933 roku w Warszawie, która przeżyła getto białostockie relacjonuje rozmowy z Ireną Sendlerową o wyprowadzaniu dzieci żydowskich na tzw. aryjską stronę. „Postanowiłam o tym napisać, bo postawa Ireny bez wątpienia zasługuje na podziw i szacunek.” – wyjaśnia we wstępie.

 • Juszkiewicz Ryszard red., Those who Helped. Polish Rescuers of Jews During the Holocaust Warszawa

  Wydawnictwo Głównej Komisji Badania Zbrodni Przeciw Narodowi Polskiemu i Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, zawierające listę Polaków, którzy zginęli za pomoc Żydom oraz listę polskich Sprawiedliwych z 31 grudnia 1996 r. W 1997 r. ukazał się tom 3; wcześniejsze tomy zawierają tę samą treść, natomiast podają dane aktualne we wcześniejszych latach.