Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 

  • Zarębski Maciej, Życie i zagłada Żydów staszowskich. W 50 rocznicę zagłady gminy żydowskiej w Staszowie, Staszów1992
  • Zieliński Jerzy, Matka Zagłębia, Kraków2014
  • Zygarowicz Stanisław, Jedynak Witold red., Świadkowie Wiary Diecezji Przemyskiej z lat 1939-1944, Przemyśl2001