Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


 • Biberstein A., Zagłada Żydów w Krakowie Kraków
 • Bielawski Wacław, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom Warszawa
 • Engelking Barbara, Leociak Jacek, Libionka Dariusz i in., Zagłada Żydów Studia i Materiały, nr 4 Warszawa

  Libionka Dariusz, Polskie piśmiennictwo na temat zorganizowanej i indywidualnej pomocy Żydom (1945-2008)

 • Fajkowski J., Religa J., Zbrodnie hitlerowskie na wsi polskiej 1939‒1945 Warszawa

   

 • Frącek Teresa RM, Zgromadzenie sióstr franciszkanek Rodziny Marii w latach 1939-1945 Warsaw

  Historia Zgromadzenia franciszkanek w czasie okupacji, m.in. dot. ratowania dzieci żydowskich w klasztorach.

 • Friszke Andrzej, Związek Harcerstwa Polskiego 1956-1963. Społeczna organizacja wychowawcza w systemie politycznym PRL Warszawa
 • Kopciowski Adam, Zagłada Żydów w Zamościu Lublin
 • Kuwałek Robert, Litwin Weronika, Zamość. Szlak Chasydzki
 • Libionka Dariusz, red. Żbikowski Andrzej, ZWZ-AK i Delegatura Rządu RP wobec eksterminacji Żydów polskich Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939-1945. Studia i materiały Warszawa
 • Melchior Małgorzata, Zagłada a tożsamość: polscy Żydzi ocaleni na „aryjskich papierach”. Analiza doświadczenia biograficznego Warszawa

  Analiza socjologiczna doświadczenia ukrywania się pod przybraną tożsamością; porusza również zagadnienia pomocy Polaków.