Rodzina Szeptyckich

powiększ mapę
Zdjęć : 10

Historia pomocy rodziny Szeptyckich

W 1941 rodzice kilkuletniego Adama Daniela Rotfelda zdecydowali, że zostanie on oddany pod opiekę ojca Klemensa Szeptyckiego – archimandryty greckokatolickiego klasztoru studytów w Uniowie pod Przemyślanami. Na podwórzu stał już zaprzężony wóz. Tego dnia chłopiec po raz ostatni widział matkę i ojca. Z całej rodziny oprócz niego wojnę przeżyła jego 11-letnia siostra, która ukrywała się w lesie. Po roku pobytu w klasztorze Adam Daniel został ochrzczony i otrzymał nowe nazwisko.

W klasztorze był sierociniec. Przebywały w nim różne dzieci. Trafiły tam w wyniku decyzji Metropolity kościoła greckokatolickiego Andrzeja Szeptyckiego, który wezwał wszystkie podlegające mu klasztory, aby wśród ukraińskich i polskich sierot ukrywały się również dzieci żydowskie.

„Metropolita był doświadczonym i bardzo mądrym człowiekiem. Chciał zapobiec pogromowi tak Żydów, jak i Polaków” – wspomina po latach Kurt Lewin, jeden z uratowanych.

Dzięki pomocy Metropolity wojnę przeżyli m.in.: Lili Pohlmannz matką, Adam Daniel Rotfeld, rodzina Dawida Kahanego, dwaj synowie rabina lwowskiego Ezekiela Lewina (m. in. Kurt Lewin), dwaj synowie głównego rabina Katowic (m. in. wybitny kardiochirurg – Leon Chameides). Ponadto bp Andrzej Szeptycki zorganizował całą sieć pomocy Żydom, dzięki której uratowano co najmniej kilkaset osób.

Błogosławiony Klemens Szeptycki za swoją działalność w czasie II wojny światowej i męczeńską śmierć po wojnie z rąk NKWD został wyniesiony na ołtarze przez papieża Jana Pawła II.


Przeczytaj więcej

 

Bibliografia

  • Portal poświęcony osobie Metropolity Andrzeja Szeptyckiego
  • Bussgang Julian J., Metropolitan Szeptytsky, Polin
  • Torzecki Ryszard, Metropolita Szeptycki, Więź
  • Kahane David, Lvov ghetto diary
  • Kurt I. Lewin, Przeżyłem. Saga świętego Jura spisana w 1946