Rodzina Bodaszewskich

powiększ mapę

Historia rodziny Bodaszewskich

Maria i Kazimierz Bodaszewscy mieszkali we wsi Honoratówka pod Rohatyniem, w dawnym województwie stanisławowskim. W czerwcu roku 1943 ukryli oni w swoim gospodarstwie rodzinę Wohlów: Bertę, Hermana i Morrisa, brata Hermana, uciekinierów z rohatyńskiego getta.


 

Większość Żydów z Rohatynia Niemcy zgładzili w czerwcu 1942 roku, mordując około 2 tysięcy osób na pobliskim wzgórzu, gdzie wcześniej kazali robotnikom żydowskim wykopać ogromny rów. W getcie pozostało około tysiąca Żydów, wśród nich Wohlowie. Przebywali oni tam aż do czerwca następnego roku, kiedy to Niemcy ostatecznie getto wysiedlili. Berta, Herman i Morris uciekli przed akcją.

Kryjówka w obejściu i lesie

Bodaszewscy przyjęli ich do siebie, ukryli i dbali o podstawowe potrzeby. Kiedy przebywanie Żydów w obejściu stało się zbyt niebezpieczne, Kazimierz urządził dla nich kryjówkę w lesie i zaopatrywał ukrywających się w niezbędne do życia środki. Bodaszewscy opiekowali się Wohlami do czasu, gdy w sierpniu 1944 roku zostali przesiedleni przez Niemców do miejscowości Zręcin.

Gutman podaje, że w opiekę nad przebywającymi w lesie Żydami zaangażował się także inny mieszkaniec wsi, Antoni Malinowski. Pomagał on przy budowie kryjówki, dzielił się z uciekinierami żywnością, ostrzegał przed niebezpieczeństwami.

Uhonorownie rodziny Bodaszewskich 

Berta, Herman i Morris przeżyli i po wojnie wyemigrowali do USA, pozostając w kontakcie z byłymi opiekunami.

27 stycznia 1986 r. Instytut Yad Vashem uhonorował Marię i Kazimierza Bodaszewskich tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata

Więcej

Bibliografia

  • Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, 349, 421
  • Gutman Israel red. nacz., Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, Ratujący Żydów podczas Holocaustu
  • Grynberg Michał, Księga Sprawiedliwych

    Leksykon uwzględnia historie Polaków uhonorowanych tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w latach 19631989. Wykaz haseł poprzedza przedmowa Icchaka Arada oraz Chaima Chefera Sprawiedliwi świata.