Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 

  • Wyczańska Krystyna (oprac.). Florczak Zofi, Januszajtis-Poleciowa Danuta, Szole Rena (współprac.), Harcerki 1939-1945. Relacje – Pamiętniki, Warszawa1985
  • Zarębski Maciej, Życie i zagłada Żydów staszowskich. W 50 rocznicę zagłady gminy żydowskiej w Staszowie, Staszów1992
  • Żbikowski Andrzej, Karski, Warszawa2011
  • Żbikowski Andrzej red., Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939-1945. Studia i materiały, Warszawa2006

    Na tom składają się artykuły, których autorzy analizują wybrane aspekty stosunków polsko-żydowskich pod okupacją niemiecką. Książka zawiera sześć studiów regionalnych oraz cztery studia tematyczne, poświęcone m.in. polskim Sprawiedliwym oraz negatywnym postawom Polaków wobec Żydów.

  • Zieliński Jerzy, Matka Zagłębia, Kraków2014
  • Zygarowicz Stanisław, Jedynak Witold red., Świadkowie Wiary Diecezji Przemyskiej z lat 1939-1944, Przemyśl2001