Bussold Stanisława

powiększ mapę

Historia Stanisławy Bussold

Stanisława Bussoldowa mieszkała w Warszawie. W czasie wojny pracowała jako felczerka i położna w ośrodku zdrowia przy ul. Grochowskiej. W placówce tej organizowano pieniądze dla zamkniętych za murami getta Żydów. Pani Bussoldowa współpracowała z Ireną Sendlerową. Często dostarczała do getta kartki na żywność. W swoim mieszkaniu prowadziła pogotowie opiekuńcze dla żydowskich dzieci. Przygotowywała je do przekazania w bezpieczne miejsca, wyrabiała aryjskie papiery, uczyła modlitw. Odbierała też porody Żydówek w getcie oraz tych ukrywających się po stronie aryjskiej.

W 1942 r. do mieszkania pani Bussoldowej trafiło kilkumiesięczne dziecko. Zostało wywiezione z getta w skrzynce umieszczonej pomiędzy cegłami. Dziewczynka miała na imię Elżbieta. Była córką Heni Koppel (z domu Rochmanówna) i Josela Koppela, który w 1942 roku zginął na warszawskim Umschlagplatzu – zastrzelony na peronie w chwili, gdy odmówił wejścia do wagonu. Henia Koppel zginęła 3 listopada 1943 r. w obozie w Poniatowej wraz ze wszystkimi więźniami tego obozu. Mała Elżbieta została otoczona miłością. Pani Stanisława zatrudniła niańkę, która opiekowała się Elżbietą także po wojnie. Aż do zdania przez nią matury.

Bibliografia

  • Gutman Israel red. nacz., Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, Ratujący Żydów podczas Holocaustu, Kraków 2009
  • Śliwowska Wiktoria, Gutenbaum Jakub, Latała Agnieszka, Meloch Katarzyna, Szostkiewicz Halina oprac., Dzieci Holocaustu mówią…, Warszawa 2001
    Zbiór relacji dzieci, które przeżyły Holokaust, często w ukryciu u Polaków; relacje zebrane wiele lat po wojnie.