„Moi żydowscy rodzice, moi polscy rodzice” – wystawa w Muzeum POLIN

, 14 kwiecień 2015
W Polsce z Zagłady ocalało około 5 tysięcy z blisko miliona żydowskich dzieci. Wiele z nich znalazło schronienie w polskich rodzinach. Polacy, którzy zaopiekowali się ocalonymi dziećmi, często później stawali się ich przybranymi rodzicami. Na ogół prawdę trzymali w tajemnicy, niektórzy wyjawili ją przed śmiercią, inni zabrali ją do grobu.

Bohaterowie wystawy, wychowani w obcych domach, które uważali za własne, musieli zmierzyć się ze swoją historią i stworzyć tożsamość łączącą utraconą i zyskaną rodzinę. Często latami szukali śladów swoich żydowskich bliskich, nazwisk, dat urodzenia. Ci, którym się to nie udało, wciąż mają nadzieję.

Wystawa opowiada o losach piętnaściorga dzieci urodzonych w latach 1939–1942. Ocalały dzięki bezgranicznej rodzicielskiej miłości, która kazała oddać je w obce ręce, a także odwadze ludzi, którzy uznali je za własne.

Mimo że urodziły się z wyrokiem śmierci, a los nie szczędził im gorzkich doświadczeń, uśmiechają się do nas ze zdjęć. Dobrze przeżyli życie, które podarowali im rodzice — żydowscy i polscy.

Wystawa w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN czynna od 17 kwietnia do 29 czerwca 2015 r. codziennie oprócz wtorków. Poniedziałki, czwartki, piątki: godz. 10.00–18.00, środy, soboty, niedziele: godz. 10.00–20.00. Wstęp wolny.

Wystawa Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce. Projekt przygotowany we współpracy z Muzeum POLIN dzięki wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg Przedstawicielstwo w Polsce.


» Przeczytaj więcej