73. rocznica powstania „Żegoty”. Elżbieta Ficowska przekazała do zbiorów Muzeum POLIN niezwykłą pamiątkę

Mateusz Szczepaniak, 16 listopada 2016
Z okazji 73. rocznicy powstania Rady Pomocy Żydom „Żegota” w Muzeum POLIN odbyło się spotkanie licealistów z panią Elżbietą Ficowską, która przekazała do zbiorów muzeum niezwykłą pamiątkę, związaną z historią swojego ocalenia z Zagłady. Spotkaniu towarzyszyła prezentacja najnowszej wirtualnej wystawy Muzeum POLIN „Dobry adres. Historie ukrywania Żydów w okupowanej Warszawie”.

4 grudnia 1942 roku powstała Rada Pomocy Żydom „Żegota” – jedyna w okupowanej Europie państwowa organizacja powołana w celu ratowania Żydów, działająca w konspiracji. Co roku z okazji rocznicy jej powstania w naszym muzeum odbywa się spotkanie skierowane do uczniów warszawskich szkół.  W ubiegłych latach z uczniami spotykał się Władysław Bartoszewski  - ostatni żyjący członek „Żegoty”. W tym roku Profesora nie ma już pośród nas, ale zgodziła się wziąć udział w spotkaniu Elżbieta Ficowska.

Jako półroczne dziecko została uratowana przez członków „Żegoty”. Do pudełka, w którym wyniesioną ją z warszawskiego getta, włożono srebrną łyżeczkę z jej imieniem i datą urodzenia. Podczas spotkania pani Ficowska przekazała replikę tej wyjątkowej, najcenniejszej dla niej pamiątki do zbiorów Muzeum POLIN.

Spotkanie poprzedził wykład Roberta Szuchty o historii powstania i działalności „Żegoty” oraz projekcja filmu o ocaleniu Elżbiety Ficowskiej. Była to także okazja do zapoznania się z nową wirtualną wystawą Muzeum POLIN „Dobry adres. Historie ukrywania Żydów w okupowanej Warszawie”, która dostępna jest pod adresem: http://www.sprawiedliwi.org.pl/wystawa/dobry-adres/   

Na koniec pani Ficowska wspólnie z uczniami złożyła kwiaty pod pomnikiem „Żegoty”, który znajduje się tuż przy wejściu do Muzeum.