Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


  • Chwalba Andrzej Kraków w latach 1939-1945 Kraków
  • Czerpak Stanisław, Kaniowa Maria, Kozanecki Andrzej O ludziach i sprawie. Wspomnienia działaczy PPR z Krakowskiego (lata okupacji hitlerowskiej) Kraków
  • Czubiński Antoni Stronnictwo Demokratyczne 1937-1989. Zarys dziejów Poznań