Bibliography

We invite you to take advantage of our database concerning the works dedicated to the subject of the Righteous (including both those aimed at researchers and at the casual reader), the available memoirs and reports as well as press articles pertaining to the relations between Poles and Jews during World War II, the attitudes of Poles towards Jews during the Holocaust and to the activities of the Righteous Among Nations. 

  • Chwalba Andrzej, Kraków w latach 1939-1945, Kraków 2002
  • Czerpak Stanisław, Kaniowa Maria, Kozanecki Andrzej, O ludziach i sprawie. Wspomnienia działaczy PPR z Krakowskiego (lata okupacji hitlerowskiej), Kraków1964
  • Czubiński Antoni, Stronnictwo Demokratyczne 1937-1989. Zarys dziejów, Poznań1998