Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


  • Iranek-Osmecki Kazimierz Kto ratuje jedno życie… Polacy i Żydzi 1939-1945 London
  • Isakiewicz Elżbieta Czerwony ołówek. O Polaku, który ocalił tysiące Żydów Warszawa

    A biography of Henryk Sławik, the chairman of the Citizen‘s Committee for the Assistance of Polish Refugees in Hungary, who saved thousands of Jewish refugees from Poland.