Bibliography

We invite you to take advantage of our database concerning the works dedicated to the subject of the Righteous (including both those aimed at researchers and at the casual reader), the available memoirs and reports as well as press articles pertaining to the relations between Poles and Jews during World War II, the attitudes of Poles towards Jews during the Holocaust and to the activities of the Righteous Among Nations. 

  • Iranek-Osmecki Kazimierz, Kto ratuje jedno życie… Polacy i Żydzi 1939-1945, London 1968

    Autor książki w latach okupacji niemieckiej m.in. szef Oddziału II (informacyjno-wywiadowczego) KG AK, podjął próbę udokumentowania pomocy, jaką Polacy nieśli Żydom w latach 1939–1945. Charakter publikacji i jej wartość źródłowa sprawiają, że zasługuje ona na przypomnienie współczesnemu czytelnikowi.

  • Isakiewicz Elżbieta, Czerwony ołówek. O Polaku, który ocalił tysiące Żydów, Warszawa2003

    A biography of Henryk Sławik, the chairman of the Citizen‘s Committee for the Assistance of Polish Refugees in Hungary, who saved thousands of Jewish refugees from Poland.