Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


  • Nalewajko-Kulikov Joanna Strategie przetrwania: Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy Warszawa

    The book is a comprehensive source of information about different aspects of hiding in Warsaw; a chapter is devoted to Polish rescuers, both organized and individual.

  • Namysło Aleksandra red. Kto w takich czasach Żydów przechowuje?... Polacy niosący pomoc ludności żydowskiej w okresie okupacji niemieckiej Warszawa

    The volume, created as part of a research project of IPN "Poles who saved Jews”, is a collection of several texts. The authors presented, often for the first time, the stories of the inhabitants of towns and villages in various regions of Poland who risked their lives to help Jews during the German occupation.