Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


  • Arczyński Marek, Balcerak Wiesław Kryptonim "Żegota". Z dziejów pomocy Żydom w Polsce 1939-1945 Warszawa
  • Arczyński Marek, Balcerak Wiesław Kryptonim "Żegota". Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom 1942-1945 Mińsk-Toronto-Warszawa
  • Avraham Milgram ed. The Encyclopedia of the Righteous Among the Nations Jerusalem