Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


  • Libionka Dariusz red., Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie Warszawa

    Libionka Dariusz, Polish-Christian Population and the Extermination of Jews – the Lublin District. An article presented at the conference of the Institute of National Remembrance, concerning the issue of Polish attitudes toward Jews. It touches upon, for example, such problems as the aid granted by Poles to Jews, the atmosphere among the rescuers, as well as the activity of the Lublin-Zamość Committee to Aid Jews in Warsaw.

  • Osterloff Barbara, Aleksander Zelwerowicz Warszawa