Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


  • Grądzka-Rejak Martyna, Namysło Aleksandra (red.), Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej Warszawa
  • Leociak Jacek, Ratowanie. Opowieści Polaków i Żydów Warszawa

    A work richly illustrated with photographs which analyzes selected testimony of Survivors of the Holocaust. The author presents them according to the type of motivation that drove the Righteous, and then performs a thorough characterization of the narration of Poles from intellectual circles, who rescued Jews. A significant part of the publication includes the accounts of the Survivors.