Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


  • Rączy Elżbieta Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej na Rzeszowszczyźnie 1939-1945 Rzeszów

    The publication contains a monograph outline of the issue of Poles rescuing Jews in the Rzeszów Region and a collection of the accounts of Poles (testimonies before the Main Committee for the Investigation of Nazi War Crimes in Poland) and Jews (from the Jewish Historical Institute and Yad Vashem Archives); the annex includes a list of the Rzeszów Region’s residents awarded the Righteous Among the Nations medals and a list of the Polish rescuers who were not awarded; the names of the repressed and murdered rescuers have been marked.

  • Rączy Elżbieta Sprawiedliwi wśród Narodów Świata: pomoc Polaków dla ludności żydowskiej w Małopolsce w latach 1939-1945 Kraków-Rzeszów

    Text from the exhibition leaflet written in Polish, English and Hebrew supplemented with 31 archival and contemporary photographs. The last chapter of the publication is devoted to the tragedy of the Ulma family from Markowa.

  • Rączy Elżbieta, Witowicz Igor oprac. Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej na Rzeszowszczyźnie w latach 1939-1945 Rzeszów
  • Rudzka Maria Zdążyć przed zachodem słońca, czyli wędrówka po Izbicy i okolicy, przewodnik. Izbica
  • Rutkowski Adam Pomoc Żydom w Polsce Warszawa
  • Rydel Zofia Z Rydzem Śmigłym i Barbarą Radziwiłłówną w tle Będzin