Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


 • Paldiel Mordecai The Path of the Righteous: Gentile Rescuers of Jews during the Holocaust New York
 • Paulsson Gunnar S. Secret City: The Hidden Jews of Warsaw, 1940-1945 New Haven, CT; London
 • Paulsson Gunnar S. Utajone miasto. Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy (1940-1945) Kraków

  A description of the experiences of Jews hiding in Warsaw; contains excerpts concerning Polish rescuers.

 • Pilichowski Czesław red. Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945 Warszawa
 • Piórkowska Małgorzata Sprawiedliwi i Ocaleni. Mieszkańcy Węgrowa i okolic, pomagający Żydom w latach okupacji hitlerowskiej Węgrów
 • Poznańska Paulina, Miller Wiktoria (koordynacja projektu) Obojętność boli. Scenariusze edukacyjne o Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata Wrocław
 • Prekerowa Teresa Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom w Warszawie 1942-1945 Warszawa

  A monograph concerning the Council to Aid Jews, an organization operating during the war in the Government Delegation for Poland and providing help to Jews, especially those hiding on “the Aryan side”.

 • Przybyłowicz Krzysztof Żydzi Biecza. Historia i zagłada Gliwice-Libusza