Bibliography

We invite you to take advantage of our database concerning the works dedicated to the subject of the Righteous (including both those aimed at researchers and at the casual reader), the available memoirs and reports as well as press articles pertaining to the relations between Poles and Jews during World War II, the attitudes of Poles towards Jews during the Holocaust and to the activities of the Righteous Among Nations. 

 • Paldiel Mordecai, The Path of the Righteous: Gentile Rescuers of Jews during the Holocaust, New York 1993
 • Paulsson Gunnar S., Utajone miasto. Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy (1940-1945), Kraków 2007

  A description of the experiences of Jews hiding in Warsaw; contains excerpts concerning Polish rescuers.

 • Paulsson Gunnar S., Secret City: The Hidden Jews of Warsaw, 1940-1945, New Haven, CT; London2002
 • Pilichowski Czesław red., Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945, Warszawa1979
 • Piórkowska Małgorzata, Sprawiedliwi i Ocaleni. Mieszkańcy Węgrowa i okolic, pomagający Żydom w latach okupacji hitlerowskiej, Węgrów2012
 • Poznańska Paulina, Miller Wiktoria (koordynacja projektu), Obojętność boli. Scenariusze edukacyjne o Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, Wrocław2010
 • Prekerowa Teresa, Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom w Warszawie 1942-1945, Warszawa1982

  A monograph concerning the Council to Aid Jews, an organization operating during the war in the Government Delegation for Poland and providing help to Jews, especially those hiding on “the Aryan side”.

 • Przybyłowicz Krzysztof, Żydzi Biecza. Historia i zagłada, Gliwice-Libusza 2015