Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


 • Kac Daniel Wilno Jerozolimą było – Rzecz o Abrahamie Sutzkeverze Sejny
 • Kącki Franciszek Udział księży i zakonnic w holokauście Żydów Warszawa

  In spite of the infelicitous title, the book is about saving Jews by priests and nuns in Poland during the occupation.

 • Kiryk Feliks red. Dzieje miasta Nowego Sącza Kraków
 • Konopa Łukasz Trzcianne-studium przypadku. Trzy obrazy zagłady żydowskiego miasteczka: w lokalnym dyskursie historycznym, w relacjach świadków oraz w filmie antropologicznym Warszawa
 • Kopciowski Adam Zagłada Żydów w Zamościu Lublin
 • Korboński Stefan Polacy, Żydzi i holokaust Warszawa
 • Kunert Andrzej Krzysztof Władysław Bartoszewski. Życie i twórczość Warszawa

  A biography of one of the chief activists of the Council to Aid Jews.

 • Kunert Andrzej Krzysztof „Żegota” Rada Pomocy Żydom Warszawa

  The book contains a very long interview with Władysław Bartoszewski, biographies of the “Żegota” activists, as well as selected reference documents concerning the ghetto and the aid provided to Jews by the organizations of the Polish Underground State, Council to Aid Jews and the Polish Government-in-exile.

 • Kurek Ewa Dzieci żydowskie w klasztorach. Udział żeńskich zgromadzeń zakonnych w akcji ratowania dzieci żydowskich w Polsce 1939-1945 Lublin

  A monograph on the phenomenon of keeping Jewish children hidden in convents; attached to the monograph are accounts and letters, as well as a list of the religious congregations and convents where children were hidden.

 • Kuwałek Robert, Litwin Weronika Zamość. Szlak Chasydzki