Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


 • Arczyński Marek, Balcerak Wiesław, Kryptonim "Żegota". Z dziejów pomocy Żydom w Polsce 1939-1945 Warszawa
 • Arczyński Marek, Balcerak Wiesław, Kryptonim "Żegota". Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom 1942-1945 Mińsk-Toronto-Warszawa
 • Bednarek Monika red., Krakowscy Sprawiedliwi. Motywy, postawy, przesłanie Kraków
 • Burlikowski Jan, Kronika miasta Brzeska: 1385-1944 Brzesko
 • Chwalba Andrzej, Kraków w latach 1939-1945 Kraków
 • Grynberg Michał, Księga Sprawiedliwych Warszawa

  The lexicon includes the stories of Poles honoured with the title of Righteous Among the Nations in the years 1963-1989. The list of entries is preceded by a preface by Icchak Arad and Chaim CheferThe Righteous of the World.

 • Gutman Israel red. nacz., Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, Ratujący Żydów podczas Holocaustu Kraków
 • Iranek-Osmecki Kazimierz, Kto ratuje jedno życie… Polacy i Żydzi 1939-1945 London
 • Lewandowska Stanisława, Kryptonim „Legalizacja” 1939-1945 Warszawa

  About issuing fake identity cards during the Nazi occupation to people threatened with reprisals, among others to Jews.

 • Namysło Aleksandra red., Kto w takich czasach Żydów przechowuje?... Polacy niosący pomoc ludności żydowskiej w okresie okupacji niemieckiej Warszawa

  The volume, created as part of a research project of IPN "Poles who saved Jews”, is a collection of several texts. The authors presented, often for the first time, the stories of the inhabitants of towns and villages in various regions of Poland who risked their lives to help Jews during the German occupation.