Bibliography

We invite you to take advantage of our database concerning the works dedicated to the subject of the Righteous (including both those aimed at researchers and at the casual reader), the available memoirs and reports as well as press articles pertaining to the relations between Poles and Jews during World War II, the attitudes of Poles towards Jews during the Holocaust and to the activities of the Righteous Among Nations. 

 • Kac Daniel, Wilno Jerozolimą było – Rzecz o Abrahamie Sutzkeverze, Sejny2003
 • Kącki Franciszek, Udział księży i zakonnic w holokauście Żydów, Warszawa2002

  In spite of the infelicitous title, the book is about saving Jews by priests and nuns in Poland during the occupation.

 • Kiryk Feliks red., Dzieje miasta Nowego Sącza, Kraków1993
 • Konopa Łukasz, Trzcianne-studium przypadku. Trzy obrazy zagłady żydowskiego miasteczka: w lokalnym dyskursie historycznym, w relacjach świadków oraz w filmie antropologicznym, Warszawa2010
 • Kopciowski Adam, Zagłada Żydów w Zamościu, Lublin2005
 • Korboński Stefan, Polacy, Żydzi i holokaust, Warszawa1999
 • Kunert Andrzej Krzysztof, Władysław Bartoszewski. Życie i twórczość, Warszawa1999

  A biography of one of the chief activists of the Council to Aid Jews.

 • Kunert Andrzej Krzysztof, „Żegota” Rada Pomocy Żydom, Warszawa2002

  The book contains a very long interview with Władysław Bartoszewski, biographies of the “Żegota” activists, as well as selected reference documents concerning the ghetto and the aid provided to Jews by the organizations of the Polish Underground State, Council to Aid Jews and the Polish Government-in-exile.

 • Kurek Ewa, Dzieci żydowskie w klasztorach. Udział żeńskich zgromadzeń zakonnych w akcji ratowania dzieci żydowskich w Polsce 1939-1945, Lublin2001

  A monograph on the phenomenon of keeping Jewish children hidden in convents; attached to the monograph are accounts and letters, as well as a list of the religious congregations and convents where children were hidden.

 • Kuwałek Robert, Litwin Weronika, Zamość. Szlak Chasydzki, Warszawa2008