Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


  • Frącek Teresa RM Zgromadzenie sióstr franciszkanek Rodziny Marii w latach 1939-1945 Warsaw

    The story of Franciscan nuns during the occupation, concerning such facts as saving Jewish children in convents

  • Friedman Philip Their Brothers’ Keepers. The Christian Heroes and Heroines who Helped the Oppressed Escape the Nazi Terror New York