Bibliography

We invite you to take advantage of our database concerning the works dedicated to the subject of the Righteous (including both those aimed at researchers and at the casual reader), the available memoirs and reports as well as press articles pertaining to the relations between Poles and Jews during World War II, the attitudes of Poles towards Jews during the Holocaust and to the activities of the Righteous Among Nations. 

  • Zarębski Maciej, Życie i zagłada Żydów staszowskich. W 50 rocznicę zagłady gminy żydowskiej w Staszowie, Staszów1992
  • Zieliński Jerzy, Matka Zagłębia, Kraków2014
  • Zygarowicz Stanisław, Jedynak Witold red., Świadkowie Wiary Diecezji Przemyskiej z lat 1939-1944, Przemyśl2001