Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


 • Biberstein A., Zagłada Żydów w Krakowie Kraków
 • Bielawski Wacław, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom Warszawa
 • Engelking Barbara, Leociak Jacek, Libionka Dariusz i in., Zagłada Żydów Studia i Materiały, nr 4 Warszawa

  Libionka Dariusz, Polish Works on the Organized and Individual Help Offered to Jews, 1945-2008

 • Frącek Teresa RM, Zgromadzenie sióstr franciszkanek Rodziny Marii w latach 1939-1945 Warsaw

  The story of Franciscan nuns during the occupation, concerning such facts as saving Jewish children in convents

 • Kopciowski Adam, Zagłada Żydów w Zamościu Lublin
 • Kuwałek Robert, Litwin Weronika, Zamość. Szlak Chasydzki
 • Melchior Małgorzata, Zagłada a tożsamość: polscy Żydzi ocaleni na „aryjskich papierach”. Analiza doświadczenia biograficznego Warszawa

  A sociological analysis of the experiences of those hiding under assumed names; it also raises the issue of Polish rescuers.

 • Rudzka Maria, Zdążyć przed zachodem słońca, czyli wędrówka po Izbicy i okolicy, przewodnik. Izbica
 • Rydel Zofia, Z Rydzem Śmigłym i Barbarą Radziwiłłówną w tle Będzin
 • Tomaszewski Irene, Werbowski Tecia, Zegota: The Rescue of Jews in Wartime Poland Montreal

  The history of the Council to Aid Jews and the profiles of its activists.