Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


  • Datner Szymon, Las Sprawiedliwych. Karta z dziejów ratownictwa Żydów w okupowanej Polsce Warszawa

    "The purpose of this publication: to illustrate the attitude of the Polish nation towards the tragedy of the decimated Jewish people" - the author wrote in the introduction. He presented, among other things, the themes and possibilities of saving Jews and human attitudes in the face of the Holocaust. At the end there is a list of names of Poles murdered for rescuing Jews.

  • Wojciech Frazik, Ludzie bezpieki województwa krakowskiego: obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w województwie krakowskim w latach 1945-1990 : informator personalny Kraków