Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


  • Leociak Jacek Ratowanie. Opowieści Polaków i Żydów Warszawa

    A work richly illustrated with photographs which analyzes selected testimony of Survivors of the Holocaust. The author presents them according to the type of motivation that drove the Righteous, and then performs a thorough characterization of the narration of Poles from intellectual circles, who rescued Jews. A significant part of the publication includes the accounts of the Survivors.

  • Lewandowska Stanisława Kryptonim „Legalizacja” 1939-1945 Warszawa

    About issuing fake identity cards during the Nazi occupation to people threatened with reprisals, among others to Jews.

  • Libionka Dariusz red. Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie Warszawa

    Libionka Dariusz, Polish-Christian Population and the Extermination of Jews – the Lublin District. An article presented at the conference of the Institute of National Remembrance, concerning the issue of Polish attitudes toward Jews. It touches upon, for example, such problems as the aid granted by Poles to Jews, the atmosphere among the rescuers, as well as the activity of the Lublin-Zamość Committee to Aid Jews in Warsaw.