Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


  • Gładyś B., Mińsk Mazowiecki. Z dziejów społeczności żydowskiej Warszawa,
  • Mieczysław Wallis, Magdalena Gross Warszawa
  • Mieszkowska Anna, Matka dzieci Holocaustu: historia Ireny Sendlerowej Warszawa

    The work by Anna Mieszkowska, preceded by a foreword by Michał Głowiński, is based on a rich archive of Irena Sendler and her memoirs. The chapter "Voices of the rescued children" contains statements of Survivors, including Elżbieta Ficowska, Piotr Ettinger, Katarzyna Meloch, Michał Głowiński.

  • Zieliński Jerzy, Matka Zagłębia Kraków