Bibliography

We invite you to take advantage of our database concerning the works dedicated to the subject of the Righteous (including both those aimed at researchers and at the casual reader), the available memoirs and reports as well as press articles pertaining to the relations between Poles and Jews during World War II, the attitudes of Poles towards Jews during the Holocaust and to the activities of the Righteous Among Nations. 

 • Madajczyk Czesław, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, Warszawa1970
 • Madaj Karol, Żuławnik Małgorzata, Proboszcz getta, Warszawa2010

  Zasadnicza część książki dotyczy ostatniego okresu życia księdza Marcelego Godlewskiego, proboszcza kościoła Wszystkich Świętych w getcie warszawskim. Opisano działalność kapłana w latach 1939-1945, która po latach zakończyła się przyznaniem ks. Godlewskiemu tytułu Sprawiedliwego wśród Narodów Świata.

 • Malinowska Anna, Druga strona lustra. Dzieje kościoła Świętej Trójcy w Będzinie, Będzin2011
 • Mańko Sławomir, Litwin Weronika, Kraśnik. Szlak chasydzki, Warszawa2008
 • Martin Gilbert, The Righteous: The Unsung Heroes of the Holocaust2003
 • Mayer Jack, Życie w słoiku. Ocalenie Ireny Sandler - jak nastolatki z Kansas odkryły i uratowały od zapomnienia polską bohaterkę Holocaustu, Warszawa2013
 • Mazur Grzegorz, Życie polityczne polskiego Lwowa 1918-1939, Kraków2007
 • Mazur Tadeusz, Tomaszewski Jerzy, Cierpienie i walka narodu polskiego, Warszawa 1958
 • Melchior Małgorzata, Zagłada a tożsamość: polscy Żydzi ocaleni na „aryjskich papierach”. Analiza doświadczenia biograficznego, Warszawa2004

  A sociological analysis of the experiences of those hiding under assumed names; it also raises the issue of Polish rescuers.

 • Mieczysław Wallis, Magdalena Gross, Warszawa1957