Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


 • Czubiński Antoni, Stronnictwo Demokratyczne 1937-1989. Zarys dziejów Poznań
 • Dunin-Wąsowicz Krzysztof red., Społeczeństwo polskie wobec martyrologii i walki Żydów w latach II wojny światowej Warszawa

  Conference papers concerning the rescue of Jews by various political parties of the Polish Underground.

 • Gliński Jan Bohdan, Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów – ofiar drugiej wojny światowej Wrocław
 • Gołębiowska Maria, Szpital Anny Marii w Łodzi. Zasługi dla pediatrii Łódź
 • Nalewajko-Kulikov Joanna, Strategie przetrwania: Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy Warszawa

  The book is a comprehensive source of information about different aspects of hiding in Warsaw; a chapter is devoted to Polish rescuers, both organized and individual.

 • Oliner Pearl M., Saving the Forsaken. Religious Culture and the Rescue of Jews in Nazi Europe Yale
 • Paulsson Gunnar S., Secret City: The Hidden Jews of Warsaw, 1940-1945 New Haven, CT; London
 • Piórkowska Małgorzata, Sprawiedliwi i Ocaleni. Mieszkańcy Węgrowa i okolic, pomagający Żydom w latach okupacji hitlerowskiej Węgrów
 • Rączy Elżbieta, Sprawiedliwi wśród Narodów Świata: pomoc Polaków dla ludności żydowskiej w Małopolsce w latach 1939-1945 Kraków-Rzeszów

  Text from the exhibition leaflet written in Polish, English and Hebrew supplemented with 31 archival and contemporary photographs. The last chapter of the publication is devoted to the tragedy of the Ulma family from Markowa.

 • Rączy Elżbieta, Witowicz Igor oprac., Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej na Rzeszowszczyźnie w latach 1939-1945 Rzeszów