Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


  • Samsonowska K. Wyznaniowe gminy żydowskie i ich społeczności w województwie krakowskim (1918-1939) Kraków
  • Samsonowska Krystyna Wyznaniowe gminy żydowskie i ich społeczności w województwie krakowskim (1918-1939) Kraków
  • Słomczyński Adam Dom ks. Boduena 1939-1945 Warszawa

    About the orphanage run by Rev. Boduen in Warsaw, where Jewish children were hiding.

  • Socol Stanley S. Polish biographical dictionary U.S.
  • Szarek Jarosław, Szpytma Mateusz Sprawiedliwi wśród narodów świata. Przejmująca historia polskiej rodziny, która poświęciła swoje życie, ratując Żydów Kraków
  • Szpytma Mateusz The Risk of Survival. The Rescue of the Jews by the Poles and the Tragic Consequences for the Ulma Family from Markowa (Ryzyko ocalenia. Ratowanie Żydów przez Polaków i tragiczne następstwa...) Warszawa
  • Szpytma Mateusz Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy Warszawa-Kraków