Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


  • Jezierski Zdzisław Nieznane fakty z rzezi wołyńskiej. Pomoc medyczna na Kresach Wschodnich w lata 1943-44
  • Juszkiewicz Ryszard red. Those who Helped. Polish Rescuers of Jews During the Holocaust Warszawa

    Publication of the Committee for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation and the Polish Society of the Righteous Among the Nations; contains a list of the Polish Rescuers of Jews and a list of the Polish Righteous, of December 31, 1996. In 1997, the third volume was published; previous volumes contain the same content, but include data which was current in the previous years.